ເຄື່ອງລາກເຄື່ອງຈັກ ໜ້າ ກາກ servo ໜຶ່ງ ດວງນອກເຄື່ອງອັດຕະໂນມັດອັດຕະໂນມັດ