ເຄື່ອງລາກເຄື່ອງຈັກ ໜ້າ ກາກ ໜຶ່ງ ຄັນພາຍໃນ servo ເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດ